Siden er utviklet av
     
  Brukerbetingelser for Eksperthjelp.no/Pregonor AB  
     
 

1. Tjenestene.
Via nettstedet eksperthjelp.no og telefonnummer 815 68 108 tilbys kontakt med rådgivere innen ulike fagområder. Nettsted og telefoniløsning eies og utvikles av Eksperthjelp AS. Fakturering og kundeforhold, rådgiverhåndtering forvaltes av Pregonor AB.

2. Nettstedet
Innholdet på våre nettsider er et ledd i markedsføring av rådgivere. Informasjon som fremkommer på nettstedet er ikke å anse som rådgivning.

3. Rådgiverne.
Alle rådgiverne som annonserer på nettstedet er selvstendige. Ingen av rådgiverne er ansatt hos Pregonor AB. Hver enkelt rådgiver er selv ansvarlige for de råd som gis eller ikke gis. En telefonsamtale vil vanligvis avdekke om du har behov for ytterligere bistand. Ikke alle spørsmål er egnet for løsning via telefon eller elektronisk kommunikasjon.

Nettstedet gir mulighet for å komme i kontakt med rådgivere innenfor en rekke fagområder. Det presiseres uttrykkelig at Pregonor AB ikke er ansvarlig for kvaliteten av eventuelle råd og veiledning som gis via rådgivere tilknyttet Eksperthjelp.no/Pregonor AB, men vi vil gjerne høre om du er misfornøyd med tjenesten. Verken styret, daglig leder, medarbeiderne eller Eksperthjelp AS eller Pregonor AB kan stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av rådgivere tilknyttet nettstedet.

Svarene du får gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt. Innenfor helsekategoriene er svar verken forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende. Et svar er derfor ikke "helsehjelp" etter Helsepersonellovens definisjon. Svaret du får må aldri brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling.

Pregonor AB vil understreke at ved mistanke om et helseproblem må lege alltid kontaktes. Hvis liv og helse står på spill, må du straks ringe 113 - medisinsk nødhjelp. Ved annet behov for legehjelp kan du kontakte fastlegen din eller legevakttjenesten i det området du befinner deg.

4. Spørsmål via elektronisk post.
Spørsmål til rådgiverne vil bli besvart gjennom et lukket system hvor rådgiveren ikke vil få vite hvem du er. Dine personopplysninger vil kun bli benyttet for å sende faktura til rett adressat. Innen enkelte kategorier vil du bli bedt om å gi enkelte tilleggsopplysninger, dette for at rådgiveren lettere skal kunne gi deg et presist svar på ditt spørsmål. Prisen per e-post varierer, og er angitt ved den enkelte rådgivers kompetanseprofil.

5. Spørsmål via telefon og pris.
Du ringer 815 68 108 og taster rådgiverkoden til din valgte rådgiver. 
Tjenesten koster 299,- per samtale og er begrenset til 20 minutter. Faktura kommer i posten og sendes til den adressaten som står oppført på dette nummeret hos opplysningen. Ringer du fra bedriftstelefon? Klikk på linken for å endre din fakturaadresse hos oss: http://faktura.eksperthjelp.no/

NB! For Tarot og Astrologi og Coach/Livsveileder er prisen 32,90 per minutt Du betaler kun for antall minutter du snakker med rådgiveren, og du kan selv avslutte samtalen når du ønsker. Det tilkommer et fakturagebyr på kr 45 og startavgift på kr 59. Vanlige tellerskritt fra din telefon blir belastet som vanlig. Samtalen som settes opp vil automatisk bli brutt etter 60 minutter for å sikre kunden kostnadskontroll. Vi ivaretar også din anonymitet når du stiller spørsmål per telefon, rådgiveren vil ikke se hvilket nummer det ringes fra.

Fakturaen er overført til Arvato Finance AS for innbetalinger. Hvis vi ikke finner informasjon om deg i våre systemer når du ringer, vil samtalen bli belastet med SMS betaling. Du bli belastet ved sms betalinger under samtalen, tilsvarende 32,90 kr pr minutt og du forhåndsbetaler for 5 min av gangen. Ansvarlig for Tjenesten er Pregonor AB, Marieholmsgatan 10C, 415 02 Gøteborg Sverige.

6. Kvalitetskontroll.
Pregonor AB vil fortløpende foreta kvalitetskontroll av veiledning som gis av rådgiverne som annonserer på nettstedet. Dette innebærer ikke at Pregonor AB står ansvarlig for kvaliteten av rådgivernes kommunikasjon med sluttbrukere, men at rådgivere som ikke overholder selskapets krav til kvalitet vil bli fjernet.

7. Personopplysninger.
Alle som stiller spørsmål får være anonyme. Unntatt fra dette er alle henvendelser til advokater. For å opprettholde anonymitet, må du ikke ta med navn, adresse, e-postadresse eller andre opplysninger som kan røpe din identitet når du formulerer spørsmålet ditt. Pregonor AB vil bevare og behandle dine opplysninger som konfidensielle, så som angivelse av betalingsinformasjon. Rådgiverne vil ikke få opplyst informasjon som registreres ved betaling. For å sikre ditt personvern sendes ingen svar eller andre opplysninger til deg via elektronisk post.

Registrering av navn og adresse i forbindelse med direkte svar fra våre rådgivere via elektronisk post skjer kun for at tjenesten skal kunne faktureres. Disse opplysningene vil bli slettet etter anmodning fra deg når du ikke har behov for denne tjenesten lenger.

Ved bruk av telefon for å motta råd vil rådgiveren ikke se ditt nummer eller hvor du ringer fra. Din oppringing vil gå via våre telefonisystemer og bli tilknyttet gjeldende rådgiver uten at noen personopplysninger blir avdekket.

Dersom du frivillig oppgir navn og adresse til personer eller firmaer som ønsker å selge deg noe via dette nettstedet, skjer dette fullt ut på ditt eget ansvar.

8 Betaling.
Ved bruk av tjenestene per telefon (815-nummer) vil ringeminuttene bli registrert og oversendt til vår faktureringspartner 
Arvato Finance AS. Du vil motta en faktura i posten innen 1 uke etter at du har foretatt din oppringing. Betalingsfrist er satt til 14 dager. Regningen kommer fra Pregonor AB.

Ved bruk av tjenestene per elektronisk post vil betaling foregå ved bruk av kredittkort (Visa/MasterCard). Vår partner på betalingsløsninger er DIBS. Betalingstransaksjonen håndteres i sin helhet av betalingsselskapet. Teknisk foregår dette ved at du blir midlertidig videresendt fra dette nettstedet til betalingsselskapets nettsted, hvor selve betalingstransaksjonen finner sted på en sikker server. Den eneste informasjonen som vil gå mellom Eksperthjelp.no og betalingsselskapet vil være en bekreftelse på om betalingstransaksjonen er gjennomført eller ei. Utover dette har Pregonor AB ikke tilgang til informasjon om betalingstransaksjonen.

Betalingsselskapet har ikke tilgang til opplysninger du gir når du formulerer spørsmålet ditt. Informasjonen som angår din betalingstransaksjon og din kommunikasjon med aktuell rådgiver er altså helt atskilt.

9 Forsinkelser og uteblitte svar.
Pregonor AB har som mål å levere svar til avtalt tid i alle tilfeller. Hvis det likevel forekommer at et svar av noen grunn blir forsinket eller uteblir, har du rett til å få refundert beløpet du har betalt. Erstatning ut over dette vil ikke bli gitt, og Pregonor AB påtar seg ikke ansvar for ulempe, tap eller skade som direkte eller indirekte måtte ha sammenheng med et forsinket, uteblitt eller feilaktig rådgivning. Klage eller melding om uteblitt svar kan gjøres her.

10 Klage.
Dersom du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med Pregonor AB via det elektroniske klageskjemaet som ligger her.

11 Tvisteløsning.
Enhver tvist vedrørende Pregonor AB er underlagt gjeldende lover og regler i Sverige. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling.

12 Personvern.
Vi bruker såkalte cookies. En cookie er en datafil som lagres på din datamaskin. Cookies på denne hjemmesiden brukes for å muliggjøre tilpasset markedsføring online. Dine tidligere besøk på denne hjemmesiden kan gjennom lagring av cookies påvirke hvilke annonser som vises for deg på Internett av tredjeparter, slik som Google. Disse partene kan på denne måten i fremtiden komme til å vise deg våre annonser online på Internett. Om du ikke vil tillate lagring cookies på din data kan du stenge det av i din weblesers innstillinger.


 
 

Eksperthjelp.no AS - PB 94 Skøyen - 0212 Oslo | Org nr: 987 575 387 | post@eksperthjelp.no | Brukerbetingelser | Eksperthjelp.no AS © 2013