Siden er utviklet av
     
  Om oss  
     
 

 


Selskapsinformasjon:

Eksperthjelptjenesten leveres av Pregonor AB og har følgende forretningsidè:

"Vi skal koble kunder og rådgivere raskt, enkelt og personlig sammen gjennom effektive kommunikasjonsløsninger."    

En av kanalene for dette er Eksperthjelp.no, som er en portal med oversikt over alle de rådgivere som stiller sin kunnskap tilgjengelig gjennom Eksperthjelp.no 

Våre rådgivere vil gjennom Eksperthjelp.no få muligheten til å utnytte sin kjernekompetanse til å rådgi andre mennesker. Selskapet vil hele tiden jobbe med å sikre kvaliteten på tjenesten, og gi tilgang til rådgivere innenfor et mangfold av kompetanseområder.

Kunde og rådgiverhåndtering for Norge og Sverige blir ivaretatt av Pregonor AB som er ansvarlig for tjenesten.

 

Kontaktinfo:         Pregonor AB
Adresse:                Mariehomsgatan 10C, 41502 Gøteborg, Sverige.

Epost:                    post@experthjalp.se
Tlf Kundeservice:   815 68 255
Org.nummer:         556762-7871

Nettsidene administreres av Eksperthjelp AS som i tillegg er teknisk underleverandør til Pregonor AB. 

Kontaktinfo:         Eksperthjelp AS
Besøksadresse:    Sigurd Syrs gt 2, 0273 Oslo
Postadresse:         Postboks 94 Skøyen
                              0212 OSLO
Epost:                    post@eksperthjelp.no
Tlf Kundeservice:  815 68 255
Org.nummer:         987 575 387

 

Eksperthjelp.no -  Ring-Taxi.no -  Experthjalp.se
Livet er enklere for deg som spør

 

 
     
 

Eksperthjelp.no AS - PB 94 Skøyen - 0212 Oslo | Org nr: 987 575 387 | post@eksperthjelp.no | Brukerbetingelser | Eksperthjelp.no AS © 2013