Siden er utviklet av
     
  Om oss  
     
 

 


Selskapsinformasjon:

Eksperthjelptjenesten leveres av Pregonor AB og har følgende forretningsidè:

"Vi skal koble kunder og rådgivere raskt, enkelt og personlig sammen gjennom effektive kommunikasjonsløsninger som en innholdsaggregator."  

Alle rådgivere er selvstendige og er selv ansvarlig for sin veiledning og råd.

En av kanalene for dette er Eksperthjelp.no, som er en portal med oversikt over alle de rådgivere som stiller sin kunnskap tilgjengelig gjennom Eksperthjelp.no 

Våre rådgivere vil gjennom Eksperthjelp.no få muligheten til å utnytte sin kjernekompetanse til å rådgi andre mennesker. Selskapet vil  jobbe med å teknisk utvikle tjenesten, og gi tilgang til rådgivere innenfor et mangfold av kompetanseområder.

Kunde og rådgiverhåndtering for Norge og Sverige blir ivaretatt av Pregonor AB.

 

Kontaktinfo:         Pregonor AB
Adresse:                Marieholmsgatan 10C, 41502 Gøteborg, Sverige.

Epost:                    post@experthjalp.se
Tlf Kundeservice:   815 68 255
Org.nummer:         556762-7871

 

Eksperthjelp.no -  Experthjalp.se
Livet er enklere for deg som spør

 

 
     
 

Pregonor AB - Marieholmsgatan 10C, 41502 Gøteborg, Sverige | Org nr: 556762 - 7871 | post@eksperthjelp.no | Brukerbetingelser | Pregonor AB © 2017