Siden er utviklet av
Advokat Geir Hungnes
Ring meg for svar på spørsmål om arv, familieforhold, ektepakt og skilsmisse. Svarer også innen kategorier som bolig og hytte, forretningsjus og arbeidsliv og jobb.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 220
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Vegard Syvertsen
Svarer på alle spørsmål innen arverett, arveavgift, fordeling av eiendeler/dødsbo, samt spørsmål om bolig og hytte, samliv og samlivsbrudd og kjøp, salg & leie.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 209
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Elisabeth S. Schøning
Solid erfaring innen arverett, sette opp testament, generasjonsskifte, arveavgift, fordeling av eiendeler og dødsbo. Bistår også innen bolig og hytte, samliv og samlivsbrudd, og barn og foreldre. Ta kontakt med meg.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 258
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Asle Hesla
Spørsmål i forbindelse med separasjon, skilsmisse eller samboerforhold. Hva er riktig fordeling av arven? Bistår også innen bolig- og hyttespørsmål.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 229
Kr. 299,- pr/samtale
Osloadvokat Thorleif Bruland
Jeg besvarer spørsmål om arveavgift, eiendomsoverføring og skjemaer i forbindelse med arv. Hjelper deg også innen bolig og hytte, forretningsjus, erstatningsrett, forsikring og arbeidsliv.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 243
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Rune Selbo
Jeg har lang erfaring med bistand i forbindelse med arveoppgjør, testamenter, arveplanlegging m.v. Hjelper deg også med spørsmål rundt bolig og hytte, arbeidsliv, samlivsbrudd m.m.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 225
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat (H) Hans C. Steenstrup
Bistand ytes i forbindelse med arv og generasjonsskifte, samt utfordringer innen bolig og hytte, forretningsjus, erstatningsrett og arbeidsliv og jobb.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 238
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Geir Hungnes
Jeg arbeider mye med fast eiendoms rettsforhold

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 220
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Vegard Syvertsen
Jobber hovedsakelig med fast eiendom. Spisskompetanse med tvister etter kjøp og salg av fast eiendom.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 209
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Elisabeth S. Schøning
Tomtefestesaker. Bred kompetanse innenfor bolig- og hyttejussen. Ta kontakt med meg for rask og god rådgivning.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 258
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Rune Selbo
Jeg bistår jhevnlig med saker om mangler ved salg og kjøp av fast eiendom, saker etter bustadoppføringsloven og håndverkertjenestelov

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 225
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Asle Hesla
Har du spørsmål knyttet til kjøp, salg, leie eller mangler vedrørende fast eiendom? Ring for spørsmål om bolig, hytte eller næring.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 229
Kr. 299,- pr/samtale
Osloadvokat Thorleif Bruland
Jeg har erfaring innen fast eiendoms rettsforhold. Ta kontakt ved spørsmål om mangler, rett til erstatning eller prisavslag mv.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 243
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat (H) Hans C. Steenstrup
Profesjonell bistand ytes til private og bedrifter nasjonalt og internasjonalt innenfor fast eiendoms rettsforhold

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 238
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Geir Hungnes
Har representert både arbeidstakere og arbeidsgivere i flere saker om arbeidsrett.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 220
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Rune Selbo
Jeg bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i saker som gjelder oppsigelse og avskjed.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 225
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat (H) Hans C. Steenstrup
Profesjonell bistand ytes til private og bedrifter på det arbeidsjuridiske felt, herunder ved oppsigelser og inskrenkninger.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 238
Kr. 299,- pr/samtale
Osloadvokat Thorleif Bruland
Jeg har erfaring innen arbeidsrett. Ta kontakt ved spørsmål om oppsigelse, rett til lønn og feriepenger mv.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 243
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat John Tuflått
Jeg har 12 års erfaring fra saksbehandling og prosedering for domstolene i personskade,yrkesskade og andre typer erstatningssaker.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 241
Kr. 299,- pr/samtale
Osloadvokat Thorleif Bruland
Jeg besvarer spørsmål om beregning av erstatning og erstatningstilbud fra forsikring eller Norsk Pasientskadeerstatning. Bistandsadv.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 243
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Geir Hungnes
Jeg har bl a erfaring med avtaler, virksomhetsoverdragelser, innleie av arbeidskraft og skatt/avgift.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 220
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat (H) Hans C. Steenstrup
Profesjonell bistand ytes til bedrifter og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt innenfor det forretningsjuridiske felt.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 238
Kr. 299,- pr/samtale
Osloadvokat Thorleif Bruland
Utdannet Siviløkonom og MBA. Jeg besvarer spørsmål om avtaler i næringsforhold.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 243
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat John Tuflått
Spesialkompetanse innen forsikring og erstatningsrett. Lang erfaring innen fagfeltet.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 241
Kr. 299,- pr/samtale
Osloadvokat Thorleif Bruland
Jeg besvarer spørsmål i forbindelse med erstatningsoppgjør ved personskade eller skade/tap av gjenstander.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 243
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Vegard Syvertsen
Har jobbet innen dette feltet i 7 år i Forbrukerrådet, og har dermed god erfaring. Ring meg gjerne for veiledning og bistand.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 209
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Vegard Syvertsen
Yter rådgivning og konkret bistand når samlivet tar slutt, enten man er samboere eller ektefeller. Også ektepakt eller samboerkontrakt. Ta kontakt, det finnes alltid en løsning!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 209
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Rune Selbo
Jeg har barnerett som spesialfelt og kan vise til gode resultater fra Fylkesnemnd og domstolene i barnefordelings- og barnevernssaker. Mitt utgangspunkt er å møte deg fra ditt ståsted.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 225
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Elisabeth S. Schøning
Bistår når samlivet tar slutt, enten man er samboere eller ektefeller. Også ektepakt eller samboerkontrakt. Rask og profesjonell rådgivning.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 258
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Elisabeth S. Schøning
Barnerett er et av mine spesialfelt. Samvær, fast bosted og barnevernssaker. Ta kontakt med meg for gode råd for deg og ditt barn.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 258
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Rune Selbo
Jeg har barnerett som spesialfelt og kan vise til gode resultater fra Fylkesnemnd og domstolene i barnefordelings- og barnevernssaker. Mitt utgangspunkt er å møte deg fra ditt ståsted. Ta kontakt for gode råd i din situasjon.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 225
Kr. 299,- pr/samtale
Osloadvokat Thorleif Bruland
Forsvarer, bistandsadvokat. Ta kontakt ved spørsmål om politiavhør, straffeutmåling, forelegg mv.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 243
Kr. 299,- pr/samtale
Ingeniør Trond A. Pedersen
Uavhengig energi- og mijløingeniør. Spesialist på energimerking, varmepumper, vannbåren varme, belysning, ventilasjon, inneklima, termografi og tetthetsprøving

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 461
Kr. 299,- pr/samtale
Arnhild - Personlig rådgiver
Jeg har tatt juleferie nå, og tilbake tidligst 28.12. GOD JUL

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 168
Kr. 32,90 pr/min
Yazi - din personlige rådgiver
Min livsfilosofi er å hjelpe andre til å nå sine livsmål. Hva er dine mål? Hva skal til for at du føler deg hel? Jeg hjelper deg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 618
Kr. 32,90 pr/min
Annelin
Jeg kan være god å snakke med om nesten hva som helst. Du bestemmer tema. Velkommen til å ringe meg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 250
Kr. 32,90 pr/min
Enia - Livsveileder
En av våre beste rådgivere. Enia er svært opptatt av å bistå mennesker som jobber med viktige veivalg i livet sitt. Må prøves!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 782
Kr. 32,90 pr/min
Sonja - Livsveileder
Hvordan kan du omforme dine negative tanker til positive? Her får du hjelp av en erfaren livsveileder med psykologisk, pedagogisk og filosofisk bakgrunn.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 827
Kr. 32,90 pr/min
Coach/Livsveileder
Utifra våre valg og muligheter kan vi forbedre vårt liv. Jeg har lang erfaring med å veilede andre når veien føles vanskelig.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 770
Kr. 32,90 pr/min
Kari- Psykisk-Healer-tarotist
Står du ovenfor viktige valg, eller rett og slett føler du står fast og ikke kommer deg videre? Jeg har lang erfaring i å rådføre andre, og i tillegg til en god psykologisk innsikt i mennesker og mønstre.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 778
Kr. 32,90 pr/min
Agape
25 års erfaring som livsveileder Hjelper til i alle livets faser. Upartisk.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 819
Kr. 32,90 pr/min
Christina.
Jag har arbetat som Friskvårds- och Massageterapeut sedan 20 år tillbaka. Undersköterska sedan 40 år! Blir även färdig samtalscoach inom psykosyntes i sommar! Jag har bred erfarenhet av konfliktlösningar i relationer inom alla konstellationer!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 803
Kr. 32,90 pr/min
Eyrun hjelper deg!
sjaman, healer og veileder. Utdannet sykepleier. Hun gir ut sin kunnskap og erfaring i behandling, seminarer og utdannelser i Norge Hun er utdannet: Rainbow Reiki, Phoenix Creative Life Coach, White Feather Sjaman school Hennes store motivasjon er å kunne hjelpe med mennesker til et bedre liv, fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Eyrun ser seriøst og sikkert for deg.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 655
Kr. 32,90 pr/min
Andersen datahjelp
Jeg hjelper deg med de fleste data/pc -problemer; treg pc, virus, internett, e-post, hjemmeside, blogg, foto/bilder, printer etc

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 324
Kr. 299,- pr/samtale
Veterinær Lars Gundersen
Dyrlege svarer på spørsmål om hunden og kattens sykdommer

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 145
Kr. 299,- pr/samtale
Veterinær Mona Nordmark Kaada
Gir råd og hjelp ved sykdom hos hunden eller katten din. Lang erfaring med telefonkonsultasjoner. Har videreutdannelse innen hudsykdommer. Svarer på spørsmål om utenlandsreise med kjæledyret ditt. Ny valp eller kattunge? Ring for råd om stell, ormekur, vaksine, ID-merking osv.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 172
Kr. 299,- pr/samtale
Veterinær Sjølie
Sykdom hos hund og katt. Bred indremedisinsk erfaring, med spesiell kompetanse innen akuttmedisin og dermatologi.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 173
Kr. 299,- pr/samtale
Hundetrener Evert Larsen
Med vår 30 årige erfaring hjelper vi deg med alt fra valg av rase/type til adferd. VELKOMMEN til god og rask hjelp.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 701
Kr. 299,- pr/samtale
Dr med Anne Karin Lindahl
Kompetanse og interesse innen hjerte-kar, kosthold, samliv/familie, og spesialkompetanse innen kirurgi. NB: Ingen sykemeldinger/resepter.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 129
Kr. 299,- pr/samtale
Lege Hege R. Figenbaum
Lege ved legevakt med flere års erfaring. Svarer deg på spørsmål om din helse. NB: Ingen sykemeldinger/resepter.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 135
Kr. 299,- pr/samtale
Lege Vigdis Holom
Erfaring fra sykehus (indremedisin, kirurgi og anestesi) og som fastlege og legevaktslege. Hovedinteresse er akutt-/legevaktsmedisin. Svarer grundig på alle spørsmål om helse. NB: Ingen sykemeldinger/resepter.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 137
Kr. 299,- pr/samtale
Lege Einar Eskeland
Allmennpraktiserende lege med 28 års praksis. Kompetanse innen alternativ medisin. NB: Ingen sykemeldinger/resepter.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 125
Kr. 299,- pr/samtale
Lege Dagfinn S Aarskog
Svarer på de fleste spørsmål om din helse. Velkommen til en samtale i dag. NB: Ingen sykemeldinger/resepter.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 126
Kr. 299,- pr/samtale
Dr med Anne Karin Lindahl
Spesialist i generell kirurgi og karkirurgi (sirkulasjonssykdommer, røkeben, trange blodårer, utposning hovedpulsåre, åreknuter).

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 129
Kr. 299,- pr/samtale
Martin Sørnes, Audiologist
Snakk med audiografen vår om hørsel og høreapparater! Han har klinisk erfaring fra både sykehus og private høreklinikker.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 143
Kr. 299,- pr/samtale
Anki Hansen/ Hudterapeut
Etter over 20 år i bransjen med vekt på opplæring av terapeuter, forbruker og presse har jeg bred erfaring innenfor alle områder av hud- og kroppspleie. Spør meg i stedet for å gå i en kostbar felle som ikke gir deg resultater.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 119
Kr. 299,- pr/samtale
Hilde Ostad, Jordmor
Jeg kan hjelpe deg dersom du har spørsmål rundt svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor med mange års erfaring fra fødeavdeling og helsestasjon. Spesialkompetanse i fht fødselsangst og alternativ smertelindring. Tilbyr hjemmefødsel.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 426
Kr. 299,- pr/samtale
Jordmor Anne Grete Arvidson
Er du lei av å bruke "Dr.Google"? Har kjerringrådene rundt svangerskap, fødsel og barseltid gjort deg engstelig og forvirret? Jeg er en jordmor med lang erfaring innen svangerskapsomsorgen som kan bistå med faglig basert veiledning og råd.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 425
Kr. 299,- pr/samtale
Hilde Ostad, Jordmor /Sexolog
Jeg kan hjelpe deg som sliter med feks manglende lyst, ereksjonsproblemer, fysiske endringer som påvirker seksualitet, endring i tenningsmønster, kjønnsidentitet mm

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 426
Kr. 299,- pr/samtale
Nina Sletteland
Lurer du på noe som angår din helse? Spes. i helsepsykologi, sykepleier og pedagog med over 25 års erfaring i helsevesenet

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 147
Kr. 299,- pr/samtale
Kiropraktor Hege A Andersen
Spør meg om feks: nakkesmerter, hodepine, svimmelhet, brystsmerter, spedbarnskolikk, sengevæting

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 141
Kr. 299,- pr/samtale
Psykoterapeut Erik Bisgaard
Har flere års erfaring innen psykiatrien, såvel akuttpsykiatri som langtidspost, og har nå egen praksis som psykoterapeut.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 165
Kr. 299,- pr/samtale
Psykolog Anniken Andersen
Få hjelp til å mestre dine livsproblemer, og samtidig hjelp til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene.
> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Nina Sletteland Sex og samliv
Alle spørsmål om kropp, helse, samliv og relasjoner. Taushetsplikt.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 147
Kr. 299,- pr/samtale
Nina Sletteland
Lurer du på din seksualitet? Samlivsproblem, ensomhet eller problemer på jobben? Ikke vent for lenge, det er lettere å forebygge enn behandle! Onlineterapeut ved www.samlivshelse.no

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 147
Kr. 299,- pr/samtale
Mette Gunnari
Daglig leder i SmartSlekt og slektsforsker. Tidligere generalsekretær i DIS-Norge i 6 år.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 340
Kr. 299,- pr/samtale
Yazi - Synsk dame
En av de mest etterspurte i Norge. Ser tydelig fortid-nåtid-fremtid. Synsk. Velkommen til en samtale mvh Yazi.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 618
Kr. 32,90 pr/min
Yrja
25 års erfaring Jeg er Yrja. Wiccaheks og runeleser. Klarsynt. Jeg ser dine muligheter. Tarot og Runer.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 625
Kr. 32,90 pr/min
Lilja
Jeg jobber som klarsynt og healer.  Evnene mine er medfødt, og jeg er mer enn vanlig intuitiv og empatisk.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 833
Kr. 32,90 pr/min
EVA - Endelig tilbake hos oss.
Jeg jobber som åndelig medium. Jeg har spådd i kaffegrut, tarotkort siden jeg var liten. Ser i bilder og formidler det jeg ser til deg. Spesialitet jobb og kjærlighet. Jeg hjelper deg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 506
Kr. 32,90 pr/min
Mia Medial rådgivare/vägledare
Svensk. Känner av energier och ser i bilder. Vägledning när du behöver komma vidare i livssituationer, bl a, familj relationer jobb.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 519
Kr. 32,90 pr/min
Christine
Christine Synsk/medial, ser och hör. Med över 25 års erfarenhet.Samtal/vägledning, direkt kontakt med andra sidan. Även djurkommunikation, ser försvunna djur. Andlig healing. Kan ge dig olika verktyg och nyklar för att växa som människa. Stor träffsäkerhet, snabb och klarsynt.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 818
Kr. 32,90 pr/min
Miranda - En av våre beste
Trenger du hjelp med din livssituasjon? Miranda har medfødte mediale evner og tar inn informajon fra dine veiledere gjennom kanalisering. Hun er en velutdannet og seriøs numerolog, tarotist og healer. Snakker også spansk / Eng.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 749
Kr. 32,90 pr/min
Izabela
Arbeider med en ren intuitiv kanal, kjenner fort din energi. Støtter deg i dine spørsmål angående din fremtid. Svensktalende.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 548
Kr. 32,90 pr/min
Arnhild
Klarsyn, ærlighet, psykologisk innsikt, og erfaring gir deg som søker trygghet. Svært etterspurt klarsynt fra nord-norge

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 168
Kr. 32,90 pr/min
Origo - Synsk
Norges synske origo. Svarer på alt mellom himmel og jord. Sjanser, Penger, Kjærlighet, Alternativt, Arv, Råd.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 636
Kr. 32,90 pr/min
Enia - klarsynt- må prøves!
En av våre beste rådgivere som tydelig ser dine muligheter og valg. Veileder via tarot og klarsyn. Reiki-master, vurderer energinivå og sender engle og hjertefjernhealing.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 782
Kr. 32,90 pr/min
Anna - Medial & Klarsynt
Klarsynt veileder Jeg er en dame med klarsyn. Jeg tar inn info i form av ord og setninger, og noen ganger som bilder. Jeg er god på relasjoner og kan fornemme energier og følelser. Jeg ønsker å bidra til å hjelpe deg med råd og veiledning når det gjelder hele ditt liv. Lurer du på hvor din kjæreste står eller om dere passer sammen? Eller se på tid. Ring meg så skal jeg hjelpe deg. Velkommen skal du være!

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 414
Kr. 32,90 pr/min
Liv
Synsk. 30 års erfaring i spådomskunst og etterspurt. Verktøyet er runer, et eldgammelt orakel. I also do readings in English

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 767
Kr. 32,90 pr/min
Annelin - Klarfølt
Forståelsesfull og ærlig klarsynt/klarfølt taroist & astrolog. Om din intuisjon sier det er rett å ringe meg, er det fordi jeg har noe viktig å si deg.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 250
Kr. 32,90 pr/min
Anita
Født Medium, utdannet hos Terry Evans, kjent i Europa. Ser fortid-Nåtid-Fremtid. Finner ting. Åndelig rådgivning.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 781
Kr. 32,90 pr/min
Medium Wenche Tømmervik
Ønsker du kontakt med noen på Den Andre Siden? Er savnet stort? Noe du vil spørre dem om? Ønsker du en hilsen ang din livssituasjon?

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 663
Kr. 32,90 pr/min
Gem
Gir åndelig rådgivning gjennom en ren kanal opp til andre siden. Har 2-årig utdannelse som medium og healer. Grunder og rådgiver.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 840
Kr. 32,90 pr/min
Kristine
Hei! Jeg heter Kristine, er klarsynt og medial. Utdannet homeopat, hudpleier og Reiki Master i Ny Tids Reiki. Når du ringer meg ber jeg om fødselsdato og fornavnet ditt. Dette gjør jeg for å skape en forbindelse til kilden og å åpne opp for informasjonen til deg. Jeg ser ingen begrensning på hva jeg kan lese på og jobbe med på energiplan. Jeg er ærlig, konkret, treffsikker og kommer raskt inn til kjernen av problemstillingen. Velkommen til meg!

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 690
Kr. 32,90 pr/min
TINA Flyttar tillbaka 17/1
Meget seriøs. Tina bruker sine egne evner, hun kanaliserar. Hun vil veilede deg i alle livets situasjoner, slik som kjærlighet, jobb, økonomi. Mange faste kunder. Hun er utdannet i Mediumship, Tarot, numerologi, Reiki Master, Spirituell Healing, Sjamanistiske healing, Sound healing, Pendulering, Chakra Balancering og Feng Shui. Välkommen till ett samtal <3

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 686
Kr. 32,90 pr/min
Gun - Nå tilbake på telefon
Jeg har vært medial siden jeg var liten. Har gått i arv i generasjoner. Jeg hjelper deg som erfaren: -Klarsynt med sterk intuisjon, healing, medium og livsveileder. Jeg er opptatt av at du skal få en livsutvikling og nå dine mål. Er 100% ærlig og gir deg råd og sier kun det jeg ser. Meget Gode tilbakemeldinger Ser frem til en samtale med nettopp deg!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 522
Kr. 32,90 pr/min
A Gro Anita - Fra TV og media
Gro Anita er endelig kommet tilbake!  hun er en av de virkelig sterke kvinnene i verden. En helhjertet "trollkvinne" med et klarsyn som ser rett inn menneskers dypeste emosjoner og fremtid. Hun jobber med sine egne energier og evner på en måte som viser hvor naturlig det meste som skjer oss er. Plutselig står en tidligere utfordring helt klart for en, uten at man skjønte hva som egentlig skjedde. Hun bruker ikke hjelpemidler, men noen ganger anser hun det som hensiktsmessig å "spørre" kortene.. Gro Anita er ei dame som sjenerøst gir av sin kraft til andre, slik at de kan få gro sine egne krefter. "Trollkvinnen" er den feminine kraften, og går hele veien der de fleste andre velger å gi opp. Hun er kjent fra tv og media, er født klarsynt, og har jobbet med dette i over 20 år. Velkommen til en samtale  Du kan spørre om alt.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 847
Kr. 32,90 pr/min
Deivi
Hej och välkommen till mig. Jag har varit synsk sedan barnsben. När du ringer mig behöver du inte säga något. Jag börjar varje samtal med att läsa av dig. Detta ger dig en chans att veta om jag faktiskt kan det jag utger mig för att kunna. Därefter kan vi gå in mer detaljerat genom att du ställer specifika frågor.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 520
Kr. 32,90 pr/min
Gabriella Semelius
Synskt Medium. Medial sedan barndomen. KBT - & ACC Coach. Ärlig, seriös, träffsäker! Snabba svar! Tystnadsplikt.Välkommen att ringa!

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 523
Kr. 32,90 pr/min
Kaie-Maria
Jeg kommer fra Estland og er nå bosatt i Norge. Jeg snakker estisk, bra finsk, engelsk, litt russisk og norsk. Når jeg spår bruker jeg forskjellige kort og jeg tar inn stemmen din. Ut av stemmen din leser jeg situasjoner og med mitt klarsyn og mine kort kartlegger jeg fortiden, nåtiden og fremtiden din. Velkommen til en hyggelig og oppklarende samtale.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 659
Kr. 32,90 pr/min
Signe
Jag vill hjälpa dig att få svar på dina frågor och se klart på den situation du funderar över. Jag har sedan tidig ålder haft en klar kontakt med mina guider och vänner på andra sidan. Olika livshändelser har gjort att jag har utvecklat min förmåga och jag är så tacksam för den och att ha möjlighet att hjälpa människor framåt. Jag har en klar och stark intuition och använder mig av mina tarotkort för att få en snabb och tydlig bild av det du funderar på.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 645
Kr. 32,90 pr/min
Lene Holte .
Jeg jobber som klarsynt, medium og healer og Sjaman. Jeg bruker ingen hjelpemidler når jeg jobber. Når jeg jobber formidler jeg i bilder, lukt og klarhørsel. Jeg tar også ned fra de som har gått over til den andre siden.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 662
Kr. 32,90 pr/min
Eira
Gir veiledning i livets spørsmål via forskjellige metoder med hjelpemidler samt mine hjelpere. Healing Trenger du påfyll av energi eller ønsker healing til et tema i din livssituasjon? Jeg bruker metoder fra Sjamanismen, Krystaller, Rainbow Reiki m.m Litt om meg og min bakgrunn: Har jobbet i eget firma i 12 år som behandler og spirituell lærer. Ser på flere plan og jobber med å jorde energiene. Jeg vil dele med deg det jeg får inn. Gleder meg til å snakke med deg! Velkommen

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 665
Kr. 32,90 pr/min
Hilde Ira
Jeg er klarsynt, healer og har medial kontakt. Jeg er også tarotist. Evnene mine er medfødte, og siden tyveårene har jeg lekt, forsket og prøvd ut av ren nysgjerrighet. Siden 2012 har jeg satset profesjonelt og videreutviklet meg gjennom Arthur Findlay College, College for Psychic Science.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 652
Kr. 32,90 pr/min
RAHILII
Medial veiledning, klarsynt, healer. Har flere hjelpemidler om du önsker det. Tarot, englekort, pendel og annet,men jeg kjenner fort på meg hvilke energier du har å jobbe med. Tolker drömmer og kraftdyr.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 657
Kr. 32,90 pr/min
Anne J
Anne er endelig tilbake , hun er en landets mest erfarne når det gjelder og veilede og spå via telefon , hennes merit liste er lang med 27 års erfaring . Anne er klarsynt , rett på sak kan spå/ veilede deg i fortid , nåtid og fremtid . Hun bruker både bordkort og tarot.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 587
Kr. 32,90 pr/min
Embla
Gir ærlig og seriøse konsultasjoner, ser tydelig hvilke energier som er i bevegelse. Lang erfaring og dyp psykologisk innsikt.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 551
Kr. 32,90 pr/min
Jill Medial healer -klarsynt
Jeg har vært medial hele mitt liv. Hjelper deg å oppnå dine drømmer og slippe blokkeringer i livet. Ser for deg, kan også kontakte åndeverden.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 624
Kr. 32,90 pr/min
Hilda
endelig tilbake på teletorg. Medfödde evner i fjerde generasjon .Hun er klarfølt og tar in dine energier uten hjelpemidler , men bruker også astrologien og tarotkortene til hjelp ved behov. Svarer ærlig og oppriktig på dine spørsmål uansett hva du måtte ønske å vite om din egen fremtid. Har lang livserfaring og erfaring i å hjelpe eller veilede sine medmennesker uansett situasjon. Du er velkommen til å ringe og kan føle deg trygg på at taushetsplikten blir ivaretatt.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 683
Kr. 32,90 pr/min
Simone
Klarsynt livsveileder. Jeg ser helheten i mennesket og bruker mitt klarsyn målrettet og løsningsorientert. Jeg er først og fremst et medmenneske, jeg bruker mine evner til å se hva du trenger. Taushetsplikt er en selvfølge i mitt arbeid.Hele livet har jeg vært veldig følsom men først som voksen var jeg klar til å ta mine indre bilder på alvor og ikke avfeie dem som "fantasi".Indre bilder kommer som symboler og jeg har lært meg å tolke dem med enkle ord. Jeg bruker også Tarot kort i konsultasjoner mens jeg lytter og snakker med deg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 661
Kr. 32,90 pr/min
Linda-
Linda jobber heltid med healing og klarsynthet. Trenger du å se situasjoner rundt kjærlighet, relasjon, livsvalg og arbeide så bør du prøve Linda. Velkommen er du til å spørre om hva som helst.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 811
Kr. 32,90 pr/min
Amina Bergliot
Bruker tarot kort til å se din fortid, nåtid og fremtid. Føler energier og bruker intuisjon. Lurer du på kjærlighet, jobb eller økonomi vil du få klare svar og veiledning etter beste evne.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 670
Kr. 32,90 pr/min
Anne Eidsaune
Jeg jobber som Klarsynt og kjenner på energiene til de jeg snakker med veldig sterkt.Jeg kanaliserer inn informasjon i form av intuisjonen min,da får jeg ofte bilder og ord som kommer til meg.Jeg bruker også tarot og orakelkort som veiledning,har direkte kontakt med spirits,engler og universet gjennom dem.Jeg er certifisert healer,der jeg jobber en del med farger og balansering av chakraene.Ellers gir jeg råd og veiledning basert på min egen livserfaring og det jeg har lært. Mitt mål er å være i lyset og kjærligheten,og spre kjærlighetsenergien til alle jeg møter på min vei.Vellkommen til en magisk sammtale med meg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 664
Kr. 32,90 pr/min
Ananda Love
Healer og klarsynt, jobber i lysets kraft og kristus energien. Tuner meg inn på din stemmevibrasjon og veileder til høyeste visdom <

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 580
Kr. 32,90 pr/min
Manfred
Manfred er kjent fra tv i Tyskland og Sveits som en av de fremste astrologer vi har. Jeg har 40 års erfaring med astrologi og tarot. Jeg bruker tarotkortene til å belyse problemer og spørsmål og finne svar på det du lurer på. Jeg er Reikimester innen healing og renser hus for negative energier. I tillegg er jeg utdannet psykolog og bruker tankefeltterapi ved f.eks angst og depresjon m.m. Snakker både norsk og tysk.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 651
Kr. 32,90 pr/min
Mia - Klarsynt
Jag hjälpa Dig till rätta och i olika livssituationer. Har lång erfarenhet av att spå, och spår i spelkort och runor. Hjälper även till med amuletter och dylikt.Respekt och medkänsla är ledord för mig och hjälper dig i stora och små frågor. 100% Tystnadsplikt!

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 508
Kr. 32,90 pr/min
Iris Isachsen
Mine ekspertområder er kjærlighet/relasjoner, arbeidsliv, økonomi, helse og barn. Jeg får inn bilder og fornemmelser vedrørende ditt tema. I tillegg tar jeg i bruk tarotkort for utfyllende informasjon.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 611
Kr. 32,90 pr/min
Michelle Spirituell Rådgivare
Entreprenör, Beteendevetare, Spirituell vVägledare & Certifierad Livscoach. Även Hälso- & Näringsrådgivare, Stresscoach, Qigong- & Mindfulnessinstruktör samt Yinyogalärare - med ett fokus på individens helhetshälsa, personliga- & själsliga utveckling, relationer & kommunikation. Utöver hennes medfödda intuitiva förmågor, så kräver Hennes människointresse att hon ständigt är under utveckling och att hon regelbundet uppdaterar sig kring nya metoder och verktyg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 650
Kr. 32,90 pr/min
Ellen Gulbrandsen Fagerli
Kjent fra TV og ulike Media, bl.a Ukebladet Hjemmet. Jeg har arvet mine evner som klarfølt og healer. Jeg er en samtale-/inspirasjonscoach, som også fjernhealer/healer, gir livsveiledning, tar readinger, og har også renset hus med gode resultater. Anser meg som en slags "allrounder" som kan hjelpe mennesker på flere forskjellige måter. Har arbeidet i mange år rundt om i Norges land med å møte mennesker der de er i livet. Det har gitt meg en solid erfaringskompetanse. Meget gode referanser.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 635
Kr. 32,90 pr/min
Eva Medial rådgivning
Är certifierat medium. Jag har en stark, klar kanal till andevärlden som jag använder för att hjälpa dig på din resa på jorden. Alla frågor är lika viktiga. När jag kommunicerar med andevärlden får jag oftast bilder, färger, symboler, känslor eller bara vet saker. Jag är klarseende, klarkännande och klarvetande. För att du ska få så bra läsning som möjligt gäller det att ha ett öppet sinne och låt oss se vad andevärlden har att komma med. Varje läsning är unik jag bestämmer aldrig vem/vad som dyker upp utan det sköter andevärlden, dom vet vad du behöver. Arbetar också med andlig healing, håller seanser. Min önskan i livet är att fler och fler människor hittar balans i sina liv och därmed mår bättre och gör bra kärleksfulla val. Jag har tystnadsplikt. Välkomna! Kod 505

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 505
Kr. 32,90 pr/min
Annelie- Medial Coach
Lev ditt liv som du selv vil! Jeg er sertifisert coach, diplomert clairvoyant medium, utdannet innen reiki, shaman og transhealing og transmedium. Spør meg om livsvalg, kjærlighet, relasjoner, arbeid og økonomi. Jeg hat taushetsplikt og ingen spørsmål er for dumme. Jeg brenner for at fler skal finne glede og sin vei i livet. Varmt velkommen til meg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 504
Kr. 32,90 pr/min
Carina Flood
Psycic Medium, Healer-Dyr/menneske, dyrekommunikatør. Vil hjelpe deg på veien med det jeg kan. Du får de beskjedene som jeg selv får og tolker fra universet og mine egne guider når jeg ser på dine energier og spørsmål.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 514
Kr. 32,90 pr/min
Lisa Odenhjälm
Meget populær. Ser og hører tydelig når hun spår deg. Har vært synsk fra hun ble født og utvikler seg som medial med meditasjon og healingsirkler. Er medial og skrevet bøker om tema. Veileder om alt du lurer på. Bør absolutt prøves om du har utfordringer i livet.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 511
Kr. 32,90 pr/min
ANITA
Synsk og empatisk-44 år gammel-Har 12 års erfaring, med meget fornøyde kunder.Anita er norsk,men har gått i lære hos en av Englands mest anerkjente synske.Spesialitet:Kjærlighet og relasjoner-også flerkulturelle forhold- I tillegg til klarsyn bruker Anita også automatskrift for å hjelpe deg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 830
Kr. 32,90 pr/min
Bella
28 års erfaring. Rådgivning som gjør en forskjell i livet ditt! Født synsk. Kjenner dine energier. Får til meg det som er viktig for deg. Sender healing du ønsker. Forøyde kunder som vender tilbake. Prøv du også!

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 644
Kr. 32,90 pr/min
JennyAnn
JennyAnn kombinerer sine mediale egenskaper med en unik kreativitet og nærhet som gir deg uventet perspektiv på ting. Hun er trygg, klar og tillitsfull i sine samtaler. Alle dine spørsmål er viktige og behandles med respekt og taushetsplikt.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 507
Kr. 32,90 pr/min
Agape
Jeg spår i fortid, fremtid og nåtid. Har velutviklet klarsyn som har hjulpet mange i en vanskelig periode

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 819
Kr. 32,90 pr/min
Harriet - Din fremtid og lykke
Klarsynt, ærlig og seriøs. Med 25 års erfaring vil jeg hjelpe deg med relasjoner, jobb og økonomi. Velkommen til en samtale! Svensk

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 187
Kr. 32,90 pr/min
Anne- født medial - Må prøves
Født medium og har som barn alltid drømt og følt hva som skal skje. Spesialitet på kjærlighet og forhold. Jeg ser bilder. Kjent i Sverige og Norge. Mye faste kunder.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 824
Kr. 32,90 pr/min
Kjent i Sverige AMELIE
Brukes av av mange kjendiser i Sverige. Ser tydelig. Kjent fra messer i Norden. Bør prøves.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 810
Kr. 32,90 pr/min
Sladjana - Erfaren
Lang medial erfaring,kontakt med åndeverdenen og sterkt klarsyn. Finner mistede ting. Jeg søker sannheten. Velkommen til en samtale.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 795
Kr. 32,90 pr/min
Mimmi
Jeg spår med pendel og ser bilder. Alt vi prater om blir mellom oss. Jeg svare oppriktig. Lurer du på jobb, kjærlighet mm så vil jeg prøve å hjelpe deg. Sier kun det jeg ser.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 503
Kr. 32,90 pr/min
Charlotte H
Medial/klarkännande. Jag känner din energi och kan hjälpa dig att frigöra blockeringar och hitta din inre kraft. Jag arbetar på en hög frekvens som har en helande effekt. Utbildad mental tränare och coach.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 502
Kr. 32,90 pr/min
A Sara - Synskt Medium
Min kanal til den andre siden er lys, åpen og kjærlighetsfull. Får budskap fra mine guider. Bruker tarotkort. Forhold, jobb, familie, studier. Gir fjernhealing. 25 års erfaring, bred kompetanse. Velkommen!

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 533
Kr. 32,90 pr/min
Anna-Maria Spiritual Coach
Anna-Maria - Synskt Medium Jag er klarsynt og bruker min intuisjon i kombinasjon med kort. Veileder innen kjærlighet, relasjoner og livsvalg. Er også utdannet innen psykolog/psykiatri. Er opptatt av å si det jeg ser, og ikke hva du vil høre. Ærlig og treffsikker. Fornøyde og tilbake vendende kunder.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 796
Kr. 32,90 pr/min
Elisabeth Synskt Medium
En av våre aller beste. Jeg kanaliserer mine svar til deg ved hjelp av mine guider, mine gaver er medfødte. Kode 786. Sertifisert hypnotisør, medium og regresjonsterapeut (tidligere liv) og har kontor i Limhamn i Malmø. Treffsikker ! Jeg utdanner medium og spirituelle hypnotisører. Kjent i Sverige, Norge og internasjonalt. Mange fornøyde, faste kunder.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 786
Kr. 32,90 pr/min
Alma må prøves!
Ærlig og seriøs spådame/klarsynt. Bruker tarot, numerologi og pendel. Godkjent healer. Treffsikker! Gode tilbakemeldinger og mange faste kunder.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 770
Kr. 32,90 pr/min
Eyrun - seriøs klarsynt dame.
Eyrun er profesjonell klarsynt. Eyrun ser seriøst og sikkert for deg. Hun er også spirituell lærer, sjaman, healer og veileder. Hennes store motivasjon er å kunne hjelpe med mennesker til et bedre liv, fysisk, psykisk, mentalt og åndelig.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 655
Kr. 32,90 pr/min
Anette
Synsk Tarotist med livslang erfaring. Empatisk. Arbeider med åpen kommunikasjon og samtale. Er også diplomert helserådgiver med taushetsplikt. Snakker svensk, engelsk - og litt norsk. Varmt velkommen med dine spørsmål!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 723
Kr. 32,90 pr/min
Anders hjelper deg!
Jeg jobber med klarsyn og medfødte healer og Sjaman egenskaper. Jeg bruker hjelpemidler når det trengs, som tromme, runer og guider. Når jeg jobber formidler jeg i bilder og via klarføling med min kropp. Jeg har en dyp arv som jeg har hentet frem, fra det Ur nordiske og mot den nord sibirske ur kraft! Jeg har hjulpet mange og kansje deg også..? Hjertelig velkommen!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 654
Kr. 32,90 pr/min
Sonja - Synsk Veileder
Endelig tilbake. Erfaren synsk veileder, ser seriøst for deg. Kun ærlige og tydelige svar. Du kan spørre om alt. Mvh Sonja

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 827
Kr. 32,90 pr/min
Åsa
Føler du deg fastlåst? Har du spørsmål angående kjærlighet, parforhold eller økonomi? Bruker egne evner, Tarot, Runer og pendel. Velkommen

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 510
Kr. 32,90 pr/min
Kari - Psykisk-healer/tarotist
Tarotist/klarsyn,kjærlighet,jobb,økonomi.gode tilbakemeldinger på tid..sertifisert tetha healer/coach,velkommen til samtale :-)

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 778
Kr. 32,90 pr/min
Kari
Lysarbeider og åndelig veiviser. Mediumet du garantert kommer tilbake til! Alle tema. God på tid. Lang erfaring. Chakrahealing. Velkommen!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 694
Kr. 32,90 pr/min
Irmelin - medium og healer
Ønsker du kontakt med dine avdøde og få beskjeder på det som du trenger nå? Irmelin har hele sitt liv vært i kontakt med de avdøde og som medium gir hun deg en ærlig, direkte og kjærlighetsfull kommunikasjon. Irmelin har lang erfaring som medium, mange års utdannelse fra England og reist rundt med Mediumshow fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord hvor hun har gitt mennesker bevis på at åndeverden eksisterer med treffsikker beskrivelse og beskjeder. I hver samtale med Irmelin er healing en del av åndeverdens kommunikasjon. Velkommen til en samtale!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 681
Kr. 32,90 pr/min
Synske Marianne
Synsk kvinne som også gir healing. Lang erfaring. Medfødte evner. Meget gode tilbakemeldnger. Bruker mine evner for å hjelpe deg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 607
Kr. 32,90 pr/min
Christina.
Jeg er medfødt medial og kan kjenne dine energier og ser tydelig. Gir deg råd ut ifra hva jeg ser. Meget erfaren og spesialist på relasjoner og kjærlighet.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 803
Kr. 32,90 pr/min
Johan endelig hos eksperthjelp
Johan har gjennom årene hjulpet 100 vis av mennesker, og endelig er han overtalt til å jobbe på teletorg. Johan er en sindig og behagelig mann i 50 årene, med medfødte evner og klarsyn. Han jobber normalt uten hjelpemiddler, men i noen saker trenger han mer info å støtte seg til, da bruker Johan sin krystallpendel fra 1700 tallet, kort og i noen tilfeller Runer for å påkalle universets lyse krefters hjelp og kraft. Johan har stor og tung erfaring fra arbeidslivet. Johan jobber svært godt med næringslivssaker, arbeids og personal saker samt kjærlighets og partner spørsmål og problemer. Johan fanger raskt opp dine energier og sakens frekvenser under samtalen og ganske så raskt får han innsikt og veiledning fra sine kilder. Johan er en meget kunnskapsrik, empatisk og kjærlighetsfull problemløser som jobber med lysets kraft

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 648
Kr. 32,90 pr/min
Andrew Bevan, QHP DMS Astrolog
Din livssituasjon, spørsmål og fremtid. Kjærlighet, jobb, strategi og viktige valg. En svært dyktig rådgiver. Utmerkelser fra Storbritannia, Romania; New Delhi, India.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 623
Kr. 32,90 pr/min
Enia
Mitt spirituelle navn er Enia. Som veileder bruker jeg min intuisjon og får inn inntrykk gjennom indre syn, følelser og hørsel. Jeg gir fjernhealing gjennom Reiki, thetahealing, matrixhealing, englehealing, hjertehealing og jobber også med dyrekommunikasjon. Jeg har stor aksept for at vi mennesker har forskjellig utstråling og kommuniserer forskjellig, og passer ikke vår kjemi sammen vil jeg guide deg videre til en annen veileder som gjerne vil stå til din disposisjon. Det gleder meg veldig hvis jeg kan hjelpe deg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 782
Kr. 32,90 pr/min
Ellen Gulbrandsen Fagerli
Kjent fra TV og ulike Media, bl.a Ukebladet Hjemmet. Jeg har arvet mine evner som klarfølt og healer. Jeg er en samtale-/inspirasjonscoach, som også fjernhealer/healer, gir livsveiledning, tar readinger, og har også renset hus med gode resultater. Anser meg som en slags "allrounder" som kan hjelpe mennesker på flere forskjellige måter. Har arbeidet i mange år rundt om i Norges land med å møte mennesker der de er i livet. Det har gitt meg en solid erfaringskompetanse. Meget gode referanser.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 635
Kr. 32,90 pr/min
Anders!
Jeg jobber med klarsyn og medfødte healer og Sjaman egenskaper. Jeg bruker hjelpemidler når det trengs, som tromme, runer og guider. Når jeg jobber formidler jeg i bilder og via klarføling med min kropp. Jeg har en dyp arv som jeg har hentet frem, fra det Ur nordiske og mot den nord sibirske ur kraft! Jeg har hjulpet mange og kansje deg også..? Hjertelig velkommen!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 654
Kr. 32,90 pr/min
Eyrun
Eyrun er profesjonell spirituell lærer, sjaman, healer og veileder. Utdannet sykepleier. Hun gir ut sin kunnskap og erfaring i behandling, seminarer og utdannelser i Norge Hun er utdannet: Rainbow Reiki, Phoenix Creative Life Coach, White Feather Sjaman school Hennes store motivasjon er å kunne hjelpe med mennesker til et bedre liv, fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Eyrun ser seriøst og sikkert for deg.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 655
Kr. 32,90 pr/min
Tina, Flyttar tillbaka 17/1
Jeg heter Tina og jeg bruker mine egne evner, jeg kanaliserer. Jeg er utdannet i Healing, Sjamanistisk healing, Sound healing og Chakrabalansering. Jeg ble ført inn i åndeverdenen av mine guider i 1999 og er i konstant utvikling for å kunne hjelpe andre på best mulig måte. Som menneske er jeg seriøs og ærlig og har lang erfaring med å hjelpe de som trenger det. Jeg snakker også engelsk og spansk. Velkommen till ett samtale!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 686
Kr. 32,90 pr/min
Bella
Jeg er født med helbredelsens gave og har jobbet med healing i mange år. Jeg er utdannet som Karuna Ki Reikimaster og i Animal Protection Healing i USA. Dette innebærer healing til alle mennesker, dyr og planter. Healing er en universell kraft som jeg er en kanal for, og jeg har svært gode resultater og mange fornøyde kunder. Jeg har taushetsplikt og du er alltid velkommen hos meg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 644
Kr. 32,90 pr/min
Annelie
Jeg leser av energier, ser hva du er inne i, og finner hvilke muligheter som finnes for deg. Spør meg om livsvalg , kjærlighet, relasjoner og arbeid. Jeg er klarsynt og bruker min intuisjon i kombinasjon med kort. Jeg er sertifisert coach, diplomert clairvoyant medium, auraformidler, utdannet i reiki, sjamanisme og transhealing. Jeg er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker til å veien til økt trivsel og glede i livet. Ingen spørsmål er dumme og du er varmt velkommen til meg.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 504
Kr. 32,90 pr/min
NYHET! Karmisk horoskop
Denne tolkningen er ment for å belyse din karma. Det hjelper deg med å klargjøre dine lekser og mål, belyse det du kjemper med og oppmuntre deg til å bevege deg i samsvar med dine sanne mål. Les mer ved å trykke på "Mer om rådgiveren"!
> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ditt årshoroskop, 12 måneder
Lurer du på hva den nærmeste fremtid bringer? Dette horoskopet tolker dine fremtidsutsikter. Les mer ved å trykke på "Mer om rådgiveren"!
> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Barnehoroskop
Denne tolkningen er ment som en hjelp eller veiledning til barnets foreldre eller nærmeste. Les mer ved å trykke på "Mer om rådgiveren"!
> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Parhoroskop
Lurer du på om han eller hun er den rette for deg? Dette parhoroskopet sammenligner deres horoskop og gir et bilde av hvordan deres fremtid sammen vil se ut. Les mer ved å trykke på "Mer om rådgiveren"!
> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
NYHET! Yrkeshoroskop
Denne tolkningen er ment å være en guide til å finne ditt rette yrke! Les mer ved å trykke på "Mer om rådgiveren"!
> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Personlighets-horoskop
Hva kjennetegner deg som person? Tolkningen tar for seg din personlighet, men kan også hjelpe deg i ditt valg av yrke, i relasjoner, økonomi, familieliv osv. Les mer ved å trykke på "Mer om rådgiveren"!
> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ditt høsthoroskop
Lurer du på hvordan din høst kommer til å bli? Dette er en 3 måneders fremtidsanalyse som sorterer i kronologisk rekkefølge når de forskjellige hendelsene inntreffer og hvor lenge de varer. Les mer ved å trykke på «Mer om rådgiveren».
> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Arne Fjærli, Skatterådgiver
Har du spørsmål rundt fradrag, lønn og feriepenger, renter/lån, pendling i jobben, osv.? Arne Fjærli har lang og bred erfaring innen skatt og selvangivelse, og svarer deg på dine spørsmål rundt utfyllelse av selvangivelsen!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 620
Kr. 299,- pr/samtale
Sven Krohn
Hjelper deg med juridiske spørsmål.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 262
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Siri Fadum Harstad
Hjelper deg med dine juridiske spørsmål.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 261
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Caroline H. Gjelsten
Hjelper deg med juridiske spørsmål.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 274
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Magnus Frøysaa
Jeg bistår innen hele det forretningsjuridiske området, særlig kontraktsrett og selskapsrett.

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 255
Kr. 299,- pr/samtale
Lege Josef Khan
Dr. Khan har god erfaring og kompetanse innen allmennmedisin og akuttmedisin på sykehus. Svarer på de fleste spørsmål om din helse. NB: Ingen sykemeldinger/resepter.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 134
Kr. 299,- pr/samtale
Kine Wesseltoft
Jeg hjelper deg med dine spørsmål.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 260
Kr. 299,- pr/samtale
Advokatflm. Julie Karlsen
Tilbyr juridisk rådgivning og bistand i samværssaker ved samlivsbrudd. Bistår også foreldre i barnvernssaker. Ta kontakt i dag!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 259
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Asle Skola
Opprettelse av ektepakt eller samboeravtale. Hva er rettighetene dine etter et samlivsbrudd? Ta kontakt for en prat om din sak!

> Mer om rådgiveren
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 272
Kr. 299,- pr/samtale
Advokat Torstein Bjørkgård
Bistår privatpersoner og små / mellomstore bedrifter innenfor fast eiendoms rettsforhold og forretningsjuridiske fagfelt.

 
> Tips en venn
Ring: 815 68 108 kode: 273
Kr. 299,- pr/samtale
 

Pregonor AB - Marieholmsgatan 10C, 41502 Gøteborg, Sverige | Org nr: 556762 - 7871 | post@eksperthjelp.no | Brukerbetingelser | Pregonor AB © 2017